top of page
Image by Meghan Holmes

Reumatologisk speciallægeundersøgelse

Klik her og kom tilbage til overblikket af vores behandlinger

Reumatologi omfatter bevægeapparatets medicinske sygdomme og overbelastningsskader og medfører typisk smerter og tab af bevægefunktionen i led, ryg, nakke, knogler og muskler.

Der kan ofte være tale om gigtsygdomme, som indbefatter inflammatoriske eller degenerative tilstande i bindevævet og bevægeapparatet.

 

På Stadionklinikken tilbydes reumatologisk speciallægeundersøgelse til patienter med lidelser som gigt, nakke-rygsmerter, smerter i flere led, hævede led og andre smertesyndromer. Du vil blive grundigt undersøgt af en reumatologisk speciallæge og om nødvendigt ultralydscannet med henblik på en diagnostisk udredning og stillingtagen til behandling. 

 

Afhængig af den specifikke problemstilling vejledes den enkelte patient om det videre forløb imkl. evt. medicinsk behandling, smertebehandling, genoptræning eller yderligere udredning f.eks. med blodprøver, røntgen eller MR-skanning.

bottom of page